Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. je agencija specijalizirana za oglašavanje na vanjskim oglasnim prostorima na području Varaždinske županije.

Agencija raspolaže sa 197 oglasnih ormarića koji se nalaze u sklopu nadstrešnica na autobusnim stajalištima na državnim, županijskim i lokalnim cestama u Varaždinskoj županiji. Oglasni prostori su namijenjeni ciljanom oglašavanju na lokalnoj razini.

Uz usluge vanjskog oglašavanja i oglašavanje putem Interneta i društvenih mreža, agencija nudi i kreiranje i provođenje anketa, te analizu dobivenih rezultata. Ankete se osmišljavaju u dogovoru s korisnikom a u ponudi je provođenje anketa telefonskim putem i putem Interneta.


Povijest

Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. je osnovana 2008. godine od strane Županijske uprave za ceste Varaždinske županije i Agencije za razvoj Varaždinske županije d.o.o.

Agencija je osnovana s ciljem obavljanja djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžbe, javnog informiranja, naklade, distribucije tiska i objavljivanja elektroničkih publikacija.

Agencija 2011. godine proširuje svoje poslovanje na nove djelatnosti koje između ostaloga uključuju razne turističke usluge, pripremanje i usluživanje hrane i pića, te organiziranje seminara i sajmova.

Prijenosom poslovnih udjela 2015. godine Županijska uprava za ceste Varaždinske županije postaje jedini član društva, a iste godine Skupština društva donosi odluku o likvidaciji društva.

Agencija od 2015. godine do 2019. godine posluje u likvidaciji, a 2019. godine član osnivač društva donosi odluku o nastavljanju poslovanja te Agencija nastavlja normalno poslovanje.